தொழில் திணைக்களத்தின் சேவைகள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன

நாட்டில் தற்போது நிலவும் கொரோனா தொற்று நிலைமையைக் கருத்திற்கொண்டு தமது திணைக்களத்தின் சேவை மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என தொழில் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.

அதன்படி தலைமை தொழில் திணைக்களத்தின் காரியாலயத்துக்கும் மாவட்ட காரியாலயத் துக்கும் வருகை தரும் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கையை மட்டுப்படுத்தத் தீர்மானித்துள்ளனர்.

Be the first to comment

Leave a Reply