கொள்ளுப்பிட்டி சிறப்பு அங்காடி வளாகத்தை நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் கீழ் கொண்டுவர விசேட வர்த்தமானி வெளியீடு

கொழும்பு மாநகர சபைக்கு உரித்தான கொள்ளுப்பிட்டி சிறப்பு அங்கா டியின் வளாகத்தை நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் கீழ் கொண்டு வருவதற்கான விசேட வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ஷவின் கையெழுத்துடன் குறித்த விசேட வர்த் தமானி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இன்று முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் கொள்ளுப்பிட்டி சிறப்பு அங்காடி வளாகம் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாக அந்த வர்த்தமானியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Be the first to comment

Leave a Reply