முதலாம் தவணை இன்றுடன் நிறைவு

அரச மற்றும் அரச அங்கீகாரத்துடன் இயங்குகின்ற சிங்கள மற்றும் தமிழ் பாடசாலைகளின் முதலாவது தவணை இன்று வெள்ளிக்கிழமை நிறைவடைய உள்ளது.

அந்தப் பாடசாலைகள் முதலாம் தவணை விடுமுறையின் பின்னர் மீண்டும் எதிர்வரும் 19 ஆம் திகதி இரண்டாம் தவணை கல்வி நடவடிக் கைக்காகத் திறக்கப்படும் என்று கல்வியமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

Be the first to comment

Leave a Reply