பரீட்சைகள் குறித்து கல்வி அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள முக்கிய அறிவித்தல்

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான கல்வி பொதுத்தராதர உயர்தர பரீட்சை – கல்விப் பொதுத்தராதர சாதாரண பரீட்சை மற்றும் புலமை பரிசில் பரீட்சைக் கான திகதிகளைக் கல்வி அமைச்சர் பேராசிரியர் ஜி.எல். பீரிஸ் இன்றைய தினம் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.

கல்வி பொதுத்தராதர உயர்தர பரீட்சை ஒக்டோபர் மாதம் வரையில் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கல்வி அமைச்சர் தெரி வித்துள்ளார்.

அதனடிப்படையில் ஒக்டோபர் மாதம் 4 ஆம் திகதி முதல் 30 ஆம் திகதி வரையில் உயர்தர பரீட்சை இடம்பெறும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

அத்துடன் 5 ஆம் ஆண்டு புலமை பரிசில் பரீட்சையை ஒக்டோபர் மாதம் 3 ஆம் திகதி நடத்தத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரி வித்துள்ளார்.

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான கல்விப் பொதுத்தராதர சாதாரண பரீட்சை 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாத இறுதியில் நடத்தப்பட உள்ளதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

Be the first to comment

Leave a Reply