‘பீல்ட் மார்ஷல்’ பதவி தொடர்பில் நாடாளுமன்றில் கொடுக்கப்பட்ட விளக்கம்

இலங்கையில் ‘பீல்ட் மார்ஷல்’ பதவி வகிப்பவர்களுக்கு இராணுவத்தால் சம்பளமோ, ஓய்வூதியமோ வழங்கப்படாது. ஆனால் அவர்களது வாழ்நாள் வரையில் பீல்ட் மார்ஷல் பதவி நீடிக்குமென பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் சமல் ராஜபக்ஷ தெரிவித்தார்.

நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று திங்கட்கிழமை இடம்பெற்ற வாய்மூல விடைக்கான வினாவின்போது இதை தெரிவித்தார்.

பீல்ட் மார்ஷல் பதவியென்பது இராணுவத்தில் உள்ள உயர் பதவி. இராணுவ சம்பிரதாயங்களுக்கு அமைவாக பீல்ட் மார்ஷல் பதவியும், அதற்கு இணையான கடற்படையினரின் பதவியும், அப்பதவியைப் பெறுபவர்கள் வாழ்நாள் வரையில் நீடிக்கும் .ஆனால் இராணுவத்தால் சம்பளமோ, ஓய்வூதியமோ வழங்கப்படாது.

பீல்ட் மார்ஷல் சரத் பொன்சேகாவுக்கு அவரதுப் பணியாட் தொகுதிக்காக 19 பேர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவருக்குப் படையினரின் உத்தியோகபூர்வ காரொன்றும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அவருக்கு உத்தியோகபூர்வ இல்லங்கள் எதுவும் வழங்கப்படவில்லை.

அட்மிரல் கரன்னாகொடவுக்குப் பணியாட் தொகுதிக்காக 9 பேர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் , அவருக்கு உத்தியோகபூர்வ வாகனங்கள் எதுவும் வழங்கப்படவில்லை. பணியாட் தொகுதியினரின் பாவனைக்காக ஜீப் ரக வாகனமொன்று வழங்கப்பட்டுள்ளது.

விமானப் படையைச் சேர்ந்த ஓய்வுபெற்ற டபிள்யூ.டி.ஆர்.ஜே. குணதிலக்கவுக்கு பணியாட் தொகுதிக்காக 17 பேர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதோடு உத்தியோகபூர்வ இல்லமோ, வாகனமோ வழங்கப்படவில்லை என்றார்.

Be the first to comment

Leave a Reply