ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷவின் பெரிய வெள்ளி தின வாழ்த்துச் செய்தி

இயேசு நாதர் போதித்த மனித விடுதலை செய்தி சமூகத்திற்கு ஒரு பல மான அடித்தளமாக விளங்குகிறது என ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்தை முன்னிட்டு வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார்.

இயேசு நாதர் அன்று போதித்த மனித விடுதலை பற்றிய செய்தி சமூகத் திற்கு ஒரு பலமான அடித்தளமாக விளங்குகிறது ஜனாதிபதி தெரி வித்துள்ளார்.

Be the first to comment

Leave a Reply