மானிப்பாய் Commercial Bank க்கு அருகாமையில் உள்ள மரக்கடையில் தீ விபத்து.

மானிப்பாய் Commercial Bank க்கு அருகாமையில் உள்ள மரக்கடையில் தீ விபத்து.

Be the first to comment

Leave a Reply