ஹிருணிகா பிரேமச்சந்திர அவர்களை கைதுசெய்து நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாக உத்தரவு

முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹிருணிகா பிரேமச்சந்திர அவர்களை கைதுசெய்து நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாக உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 2016ஆம் ஆண்டு ஒருவர் இளைஞர் கடத்தப்பட்ட விடயம் தொடர்பாக உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது

Be the first to comment

Leave a Reply