யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவ ஒழுக்காற்று அதிகாரிக்கு கொரோணா

யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவ ஒழுக்காற்று அதிகாரிக்கு கொரோணா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது குறித்த நபரின் சகோதரருக்கு கொரோணா உறுதியானதை தொடர்ந்து இவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனையிலேயே உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது

Be the first to comment

Leave a Reply