இலங்கை பாரதிய ஜனதாக் கட்சி இன்று யாழில் உதயம்

இலங்கை பாரதிய ஜனதாக் கட்சி இன்று யாழில் உதயம்:
இந்தியாவுடன் தொடர்பு இல்லை என தெரிவிப்பு!

Be the first to comment

Leave a Reply