சிறையில் மலசலகூடங்களைக் கழுவும் ரஞ்சன் ராமநாயக்க எம்.பி!

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சன் ராமநாயக்கவுக்கு 4 வருட சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அங்குனகொலபெலஸ்ஸ சிறைச்சாலையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள அவரை சிறைச்சாலை துப்புரவுப் பணிக்கு ஈடுபடுத்தப்படுவதாக சிறைச்சாலைத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அவர் அந்த பணிகளை உரிய முறையில் மேற்கொள்வதாக சிறைச்சாலை அதிகாரிகள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

Be the first to comment

Leave a Reply