தோட்ட வைத்தியசாலைகளை அரசின் கீழ் கொண்டுவர நடவடிக்கை

அனைத்து தோட்ட வைத்தியசாலைகளையும் அமைச்சரவை பத்திரத்தினூடாக அரசாங்கத்தின் கீழ் கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சுகாதார அமைச்சர் பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

Be the first to comment

Leave a Reply