எதிர்வரும் ஜனவரி முதலாம் திகதி முதல் நீண்ட தூர பஸ் சேவை மீண்டும் ஆரம்பம்

எதிர்வரும் ஜனவரி முதலாம் திகதி முதல் நீண்ட தூர பஸ் சேவை மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதாக இலங்கை போக்குவரத்து சபை தெரிவித்துள்ளது.

எதிர்வரும் ஜனவரி முதலாம் திகதி முதல் நீண்ட தூர மற்றும் மாகாண பஸ் சேவை உட்பட இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்குச் சொந்தமான அனைத்து பஸ்களையும் வழமை போன்று மீண்டும் சேவையில் ஈடுபடுத்த நட வடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை போக்குவரத்து சபை தெரிவித்துள்ளது.

Be the first to comment

Leave a Reply