உதயன் மீதான வழக்கை திரும்ப பெற வேண்டும்!!! காணாமல் போனவர்கள் சங்கம்

உதயன் மீதான வழக்கை திரும்ப பெற வேண்டும்!!! காணாமல் போனவர்கள் சங்கம்

அவ்வறிக்கையில் குறிப்பிட தக்கதாவது

அரசின் உதயன் பத்திரிகை மீதான ஊடக அடக்குமுறையை நாம் கண்டிக்கிறோம்.

சுருக்கமாக, ஜனநாயகத்தின் சீரான செயல்பாட்டிற்கு பத்திரிகை சுதந்திரம் முக்கியமானது. உலகில் நடக்கும் நிகழ்வுகளைப் பற்றி மக்கள் சமூக விழிப்புடன் இருப்பது முக்கியம். அரசாங்கத்தை விமர்சிக்கும் அதிகாரம் ஒருவருக்கு இருக்க வேண்டும்; இது நாட்டின் அரசின் நிர்வாகத்தை சிறப்பாகச் வைத்திருக்கும்.

பத்திரிகை சுதந்திரம் என்பது நிகழ்வுகளின் எதிரெதிர் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தலாம் என்பதாகும். ஒவ்வொரு பக்கமும் தமது அச்சு ஊடகம் மூலம் மற்றவர்களை நம்ப வைக்க முயல்வது ஒரு ஜனநாயகத்தில் உள்ள சுதந்திரமாகும்..

ஒரு உதாரணத்திற்கு அமெரிக்காவின் அரசியலமைப்பை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், பத்திரிகை சுதந்திரம் என்பது அமெரிக்காவில் கட்டுப்பாடில்லாமல் பத்திரிகையாளர்கள் எதை வேண்டுமானாலும் அச்சிடுவதற்கான முதல் அரசியல் திருத்தத்தின் மூலம் அமெரிக்காவில் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட உரிமை என்று வரையறுக்கப்படுகிறது. அங்கு ஜனாதிபதியை விமர்சிக்கும் ஒரு கட்டுரையை எழுத ஒரு பத்திரிகையாளரின் உரிமையானது பத்திரிகை சுதந்திரத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு.

இந்த இலங்கை பிற நாகரீக நாடுகளின் மரியாதையை விரும்பினால், அவர்கள் உடனடியாக “உதயன்” பத்திரிகைக்கு மீதான போலீஸ் நீதிமன்ற வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும்.

தமிழர் தாயக காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் சங்கத்தின் செயலாளர்
கோ.ராஜ்குமார்

Be the first to comment

Leave a Reply