வெள்ளவத்தையில் 65 கொரோனா நோயாளிகள் – நேற்றைய நிலவரம்

கொழும்பு வெள்ளவத்தையிலிருந்து நேற்று 65 கொரோனா வைரஸ் நோயாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

கொழும்பில் நேற்று 242 கொரோனா நோயாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
கொழும்பில் வெள்ளவத்தையில் 65 நோயாளிகளும்,பொரள்ளையில் 54 பேரும் அடையளாம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
ஸ்லேவ்ஸஐலண்டில் 25 நோயாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

Be the first to comment

Leave a Reply