இன்று மழையுடனான வானிலை நிலவும் – வளிமண்டலவியல் திணைக்களம்

வடக்கு, கிழக்கு மற்றும் வடமத் திய மாகாணங்களிலும் மாத்தளை மாவட்டத்திலும் அவ்வப்போது மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக வளிமண்டல வியல் திணைக்களம் எதிர்வு கூறியுள்ளது.நாட்டின் ஏனைய பிரதேசங்களில் சில இடங்களில்.ப. 2.00 மணிக்குப் பின்னர் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.மேல், சப்ரகமுவ, மத்திய மற்றும் ஊவா மாகாணங் களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் காலை வேளையில் பனி மூட்டமான நிலை எதிர்பார்க் கப்படுகின்றது.

Be the first to comment

Leave a Reply