சீனாவிலிருந்து இறக்குமதியான 48 டின் மீன் கொள்கலன்களை திருப்பியனுப்ப நடவடிக்கை

சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட நுகர்விற்கு உதவாத டின் மீன் அடங்கிய 48 கொள்கலன்களை இன்று முதல் திருப்பி அனுப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக சுங்க ஊடகப் பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

Be the first to comment

Leave a Reply