வெளிநாடுகளில் இருந்து இலங்கை வருவோருக்கு புதிய செய்தி!

வெளிநாட்டிலிருந்து நாட்டிற்கு வரும் நபர்களின் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட செயல்முறை தொடர்பான நடைமுறையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதற்கினங்க புதிய 6 வழிகாட்டுதல்கள் சுகாதார அமைச்சினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் டாக்டர் அசெல குணவர்தன வெளியிட்டுள்ள புதிய வழிமுறைகளை கடைப்பிடித்தால், அவர்கள் மேலதிகமாக வீடுகளில் சுயதனிமைப்படுத்தும் அவசியம் இல்லை என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இலங்கைக்கு வெளிநாட்டிலிருந்து வருபவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய வழிகாட்டுதல்களாவன,

  • நாட்டிற்குள் நுழைந்த முதல் நாளில் பி.சி.ஆர் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும்.
  • அரசு சுகாதார அதிகாரசபையின் மேற்பார்வையின் கீழ் 14 நாட்களுக்குள் ஒரு அறையில், இரு நபர்கள் தனிமைப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். எனினும் அறையை பகிர்ந்து கொள்பவர்கள் ஒரே குடும்ப உறுப்பினராக மட்டுமே இருக்க வேண்டும்
  • இந்த அறையில் தனித்தனி சுகாதார வசதிகள் இருக்க வேண்டும் மற்றும் பிற தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நபர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடாது.
  • தனிமைப்படுத்தப்பட்ட காலத்தில் எந்த வகையிலும் தனிமைப்படுத்தலுக்கு வந்த பிற நபர்களுடன் கலக்காமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
  • தனிமைப்படுத்தப்பட்ட காலத்தின் 12-14 நாட்களுக்கு இடையில் பி.சி.ஆர் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுவது கட்டாயமாகும், மேலும் முடிவுகள் எதிர்மறையாக இருக்க வேண்டும்.
  • 14 நாள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட காலத்தின் முடிவில், மையத்தின் பொறுப்பான அதிகாரி மற்றும் உள்ளூர் சுகாதார அதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்ட நபரின் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட செயல்முறையில் திருப்தி அடைய வேண்டும்.

மேற்கண்ட 6 அடிப்படை புள்ளிகளை நிறைவு செய்யும் ஒரு நபரை இன்னும் 14 நாட்களுக்கு தனிமைப்படுத்த தேவையில்லை என்று சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் கூறுகிறார்.

Be the first to comment

Leave a Reply