கொரோனாவால் உயிரிழந்த முஸ்லிம்களின் உடல்களை தகனம் செய்ய வேண்டாம் எனக்கோரி மாளிகாவத்த நீர் தொட்டியில் ஏறி ஒருவர் நடத்தும் போராட்டம் .

கொரோனாவால் உயிரிழந்த முஸ்லிம்களின் உடல்களை தகனம் செய்ய வேண்டாம் எனக்கோரி மாளிகாவத்த நீர் தொட்டியில் ஏறி ஒருவர் நடத்தும் போராட்டம் .

Be the first to comment

Leave a Reply