லண்டனில் பிள்ளைகளை கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்த இலங்கைத் தமிழர் வழக்கில் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

லண்டனில் பிள்ளைகளை கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்த இலங்கைத் தமிழர் வழக்கில் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

லண்டனில் பிள்ளைகளை கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்த இலங்கைத் தமிழர் வழக்கில் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?guci=2.2.0.0.2.2.0.0&client=ca-pub-1280248759766322&output=html&h=250&slotname=3486960275&adk=1052331719&adf=2885636607&pi=t.ma~as.3486960275&w=300&lmt=1607810757&psa=1&format=300×250&url=https%3A%2F%2Fwww.theevakam.com%2Farchives%2F270899&flash=0&wgl=1&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjowfSx7Imlzc3Vlck9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vYXR0ZXN0YXRpb24uYW5kcm9pZC5jb20iLCJzdGF0ZSI6MH1d&dt=1607834809287&bpp=9&bdt=3210&idt=3350&shv=r20201203&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D174ac74dd9bc8327-2208030e73c400bf%3AT%3D1604041881%3ART%3D1604041881%3AS%3DALNI_MZQuQ8AB4nZ2evdkIbSoJwrUaKGhQ&prev_fmts=0x0%2C352x90&nras=1&correlator=6628815478016&frm=20&pv=1&ga_vid=299673002.1598446936&ga_sid=1607834812&ga_hid=720224431&ga_fc=0&u_tz=330&u_his=1&u_java=0&u_h=640&u_w=360&u_ah=640&u_aw=360&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=28&ady=980&biw=360&bih=464&scr_x=0&scr_y=552&eid=21066973&oid=3&pvsid=3617073608004632&pem=854&rx=0&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C360%2C0%2C360%2C464%2C360%2C464&vis=1&rsz=%7C%7CleE%7C&abl=CS&pfx=0&fu=8192&bc=31&ifi=2&uci=a!2&fsb=1&xpc=VJ7vFN118R&p=https%3A//www.theevakam.com&dtd=3375

லண்டனில் பிள்ளைகளை கொடூரமாக கொலை செய்த இலங்கைத் தமிழரை காலவரையறையின்றி மன நல மருத்துவமனையில் அடைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கிழக்கு லண்டனில், ஏப்ரல் 26 அன்று தனது குழந்தைகளான நிகிஷ் (3) மற்றும் ஒன்றரை வயது பவின்யா இருவரையும் கத்தியால் கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்தார் நடராஜா நித்தியகுமார் (40).

தான் வேலை செய்த கடைக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்களில் 60 சதவிகிதம் பேர் தன்னை வெறுப்படையச் செய்துவந்ததாகவும், மதுபானம் அருந்திவிட்டு முகத்தில்

ஊதியதாகவும் தன்னை பரிசோதித்த மன நல மருத்துவரிடம் தெரிவித்துள்ளார் நித்தியகுமார்

Be the first to comment

Leave a Reply