யாழில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 36 பேருக்கு கொரோனா – தேசிய கொவிட் செயலணி – மாறுபட்ட தகவல்களால் குழம்பிப் போயுள்ள மக்கள்.

யாழில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 36 பேருக்கு கொரோனா – தேசிய கொவிட் செயலணி – மாறுபட்ட தகவல்களால் குழம்பிப் போயுள்ள மக்கள்

Be the first to comment

Leave a Reply