யாழ்.மாவட்டத்தில் கோவில்கள், விடுதிகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் தளா்வு..!

யாழ்.மாவட்டத்தில் கோவில்கள், விடுதிகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் தளா்வு..! திருமணம், தனியாா் கல்வி நிலையங்கள் இயங்க தடை..

Be the first to comment

Leave a Reply