அரசியல் கைதிகளை பார்வையிட சென்ற கஜேந்திரன் எம் பி

அனுரதபுரம் சிறைச்சாலைக்கு
செல்வராசா கஜேந்திரன்
சட்டத்தணி கனகரட்ணம் சுகாஸ் இன்று விஜயம்.

Be the first to comment

Leave a Reply