பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளராக முன்னாள் இராணுவ அதிகாரி நியமனம்

பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளராக ஓய்வுபெற்ற இராணுவ அதிகாரி மேஜர் ஜெனரல் ஜகத்அல்விஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மேஜர் ஜெனரல் அல்விஸ் யாழ்ப்பாணம் பாதுகாப்பு படையினரின் தலைமையகத்தின் தளபதியாகவும்,இராணுவ புலனாய்வு பிரிவின் தலைமை அதிகாரியாகவும், இஸ்ரேலிற்கான பிரதி தூதுவராகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.

Be the first to comment

Leave a Reply