வரவு செலவுத் திட்டம் ஓடியது கூட்டமைப்பு எதிர்த்தது முன்னணி

2021ம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவு திட்டம் நிறைவேற்றம்..! கூட்டமைப்பு, சீ.சி.விக்னேஸ்வரன் வாக்கெடுப்பில் பங்கெடுக்கவில்லை, முன்னணி எதிராக வாக்கு..

Be the first to comment

Leave a Reply