சுகாதார அமைச்சருக்கு எதிராகச் சட்ட நடவடிக்கை; மருத்துவ சபையின் நிர்வாகத்தில் பெரும் குழப்பம்

இலங்கை மருத்துவச் சபையின் தலைவர் உட்பட 5 உறுப்பினர்கள் சுகாதார அமைச்சர் பவித்ரா வன்னி யாராச்சிக்கு எதிராகச் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கத் தீர்மானித்துள்ளனர்.

குறித்த 5 பேரையும் பதவிகளிலிருந்து நீக்குவதாக அமைச்சர் வன்னியாராச்சி கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.

இலங்கை மருத்துவச் சபையின் நடவடிக்கைகள் தொடர் பாக ஆராய நியமிக்கப்பட்ட குழுவின் பரிந்துரைக்கு அமைய, மருத்துவச் சபையின் உறுப்பினர்களை நீக்கத் தீர்மானித்துள்ளதாக அமைச்சர் தனது கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

இருப்பினும், மருத்துவச் சபையின் தலைவர் பதவியி லிருந்து விலகுவதாகப் பேராசிரியர் ஹரேவதாரா சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.

எனினும் ஏனைய உறுப்பினர்கள் விலகப் போவதில்லை என அறிவித்துள்ளனர்.

மருத்துவச் சபையின் உறுப்பினர்களை நியமிக்கும் அதி காரம், மருத்துவ கட்டளைச் சட்டத்திற்கு அமையச் சுகா தார அமைச்சருக்கு இருந்தாலும் நீக்கும் அதிகாரம் இல் லை என உறுப்பினர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

இதன் காரணமாக அமைச்சரின் தீர்மானத்திற்கு எதி ராகச் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கவுள்ளதாகத் தெரி வித்துள்ளனர்.

தற்போது, ஏற்பட்டுள்ள இந்த நிலைமை காரணமாக மருத்துவச் சபையின் நிர்வாகத்தில் பெரும் குழப்பம் ஏற்பட்டுள் ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Be the first to comment

Leave a Reply