கொழும்பில் நேற்று அடையாளம் காணப்பட்ட கொரோனா நோயாளிகள் விபரம்

கடந்த 24 மணிநேரத்தில் கொழும்பின் பல பகுதிகளில் இருந்தும் கொரோனா நோயாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
இன்று காலை ஆறு மணியுடன் முடிவடைந்த 24 மணிநேரத்தில் 294 கொரோனா நோயாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

கொழும்பில் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் ஸ்லேவ் ஐலண்ட பகுதியிலிருந்து 77 நோயாளர்களும, கொழும்பு 13லிருந்து 28 பேரும் பொரளையிலிருந்து 22 பேரும் மருதானையிலிருந்து 20 பேரும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
கொழும்பு கோட்டை,கிருலப்பனை வெள்ளவத்தை தெமட்டகொட கிராண்ட்பாஸ் மட்டக்குளி ஆகிய பகுதிகளில் இருந்தும் நோயாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
வெள்ளவத்தையில் 9 நோயாளர்களும் கிருலப்பனையில் 7 நோயாளர்களும் தெமட்டகொடையில் 8 பேரும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

Be the first to comment

Leave a Reply