கிரேண்ட் ஹயாட் ஹோட்டல் நிர்மாணத்தில் மோசடி ; விசாரணை குழுவை நியமிக்க அமைச்சரவை அனுமதி

கிரேண்ட் ஹயாட் ஹோட்டல் நிர்மாணத்தில் இடம்பெற்ற மோசடிகள் தொடர்பில் ஆராய குழுவொன்றை நியமிக்க அமைச்சரவை அனுமதியளித்துள்ளது.

Be the first to comment

Leave a Reply