‘சிவப்பு துண்டு’ தோளில் இருந்தால் போதாது; மனதில் இருக்க வேண்டும்: ராஜபக்ச அரசிற்கு சபைக்குள் சாட்டையடி கொடுத்த கஜேந்திரகுமார்!

‘சிவப்பு துண்டு’ தோளில் இருந்தால் போதாது; மனதில் இருக்க வேண்டும்: ராஜபக்ச அரசிற்கு சபைக்குள் சாட்டையடி கொடுத்த கஜேந்திரகுமார்!

Be the first to comment

Leave a Reply