தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் நினைவேந்தல் நல்லூரில் ஆரம்பம்

மாவீரர் வாரத்தின் முதலாம் நாள் நினைவேந்தல் இன்று நல்லூரடியில் அமைந்துள்ள தியாகதீபம் திலீபன் அவர்களின் நினைவிடத்தில் ஆரம்பமாகியது

Be the first to comment

Leave a Reply