தங்கம், வெள்ளி மற்றும் கச்சா எண்ணெயின் இன்றைய நிலவரம்

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி மற்றும் கச்சா எண்ணெயின் நிலவரப்படி தங்கத்தின் விலை  1,900.50       டொலராகவும், வெள்ளியின் விலை  23.913     டொலராகவும், மற்றும் கச்சா எண்ணெயின் விலை  23.913    அமெரிக்கா டொலராக காணப்படுகிறது.

Be the first to comment

Leave a Reply