ஊரடங்கு வேளையிலும் காய்கறிகளை வாங்குவதில் மக்கள் மும்முரம்

ஊரடங்கு அமுலில் உள்ள போதிலும் கொழும்பு,தொட்டலங்கவை அண்மித்த நாகலகம சந்தைப்பகுதியில் அத்தியாவசியத் தேவையான காய்கறிகளை வாங்குவதில் பொது மக்கள் ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுவதைக் காண்கிறீர்கள். கடைகள், சந்தைகள் திறக்கப்படாத நிலையில் வீதிகளிலும் தள்ளுவண்டில்களிலும் வாகனங்களிலுமே காய்கறிகள் விற்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Be the first to comment

Leave a Reply