யாழ்.மாநகரில் உள்ள மீன் சந்தை வியாபாரிகளுக்கு இன்றும் நாளையும் PCR பரிசோதனை!!!!

யாழ்.மாநகரில் உள்ள மீன் சந்தை வியாபாரிகளுக்கு இன்றும் நாளையும் PCR பரிசோதனை..! மரக்கறி சந்தை வியாபாரிகளுக்கு அடுத்தகட்டம்

Be the first to comment

Leave a Reply