20 இற்கு எதிராக நாடாளுமன்றில் துப்பாக்கி சூட்டு அடையாளங்களுடன் காட்சியளித்த எம்.பிக்கள்

பாராளுமன்றில் சற்றுமுன்னர் அறுதிப் பெரும்பான்மையுடன் 20 ஆவது திருத்தச் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில் 20 ஆவது திருத்தத்திற்கெதிராக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் துப்பாக்கிச் சூட்டினால் காயமடைந்தமை தொடர்பான அடையாளத்தை சபையில் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

இதற்காக அவர்கள் தங்களது மார்பு பகுதியில் துப்பாக்கியால் சுட்டதுபோன்ற காயத்தை ஒத்த ஸ்டிக்கர்களை ஒட்டியபடி காட்சியளித்தனர்.

Be the first to comment

Leave a Reply