இலங்கையில் அதிக ஆபத்து நிறைந்த பகுதிகள்! வெளிவந்தது வரைபடம்

இலங்கையில் கொரோனா வைரஸால் அதிக ஆபத்துள்ள பகுதிகளை சுகாதார அமைச்சின் தொற்றுநோயியல் பிரிவு வரைபடமாக வெளியிட்டுள்ளது.

சுகாதாரப் பகுதிகளின் மருத்துவ அதிகாரிகளின் வகைப்படுத்தல், பதிவான வழக்குகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மையங்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஒரு வரைபடத்தை வெளியிட்டது.

இந்த தரவுகள் கடந்த 14 நாட்களில் எடுக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையை அடிப்படையாக கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Be the first to comment

Leave a Reply