கிழக்குப் பல்கலைக்கழக கலை கலாசாரப் பீட 2018/2019 கல்வியாண்டு மாணவர்களுக்கான அறிவித்தல்!!

கிழக்குப் பல்கலைக்கழக கலை கலாசார பீட 2018/2019 கல்வி ஆண்டு மாணவர்களுக்கான கல்வி நடவடிக்கைகள் எதிர்வரும் 2020.10.19ம் திகதியிலிருந்து இலத்திரணியல் தொழினுட்பத்தின் (ZOOM) மூலம் நடைபெறும் என கிழக்குப் பல்கலைக்கழக கலை கலாசார பீட பீடாதிபதி கலாநிதி.ஜீ.கென்னடி அறிவித்துள்ளார்.
குறித்த இலத்திரனியல் தொழிநுட்பம்(zoom ) இற்கான மாணவர்களுக்கான இணைப்பு(LINK) எதிர்வரும் 2020.10.17ம் திகதி தொடக்கம் esn.ac.lk  எனும் இணையத்தளத்தில் காட்சிப்படுத்தப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
அத்துடன் மாணவர்களுக்கான ஆரம்ப நிகழ்வு நிரல் (Orientation schedule ) மற்றும் நேரஅட்டவணை(Time table) என்பனவும் குறித்த இணைப்பில்  இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக்க அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

Be the first to comment

Leave a Reply