அச்சுறுத்தும் கொரோனா -இங்கிலாந்தில் அமுலாகும் மூன்று அடுக்கு பொது முடக்கம்

வேகமாக அதிகரித்து வரும் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் இங்கிலாந்தில் 3 அடுக்கு பொதுமுடக்கத்தை அமுல்படுத்த பொரிஸ் ஜோன்சன் தலைமையிலான அரசு முடிவெடுத்துள்ளது.

உலக அளவில் கொரோனாவால் அதிகம் பாதிப்பு அடைந்துள்ளோர் பட்டியலில் இங்கிலாந்து 12-வது இடத்தில் உள்ளது.

தொற்று விகிதங்களைப் பொறுத்து நடுத்தரம், அதிகம் மற்றும் மிக அதிகம் என 3 அடுக்குகளாக பிரிக்கப்பட்டு உள்ளன.

முதல் அடுக்கு: கொரோனா பாதிப்பு நடுத்தரம்

Be the first to comment

Leave a Reply