மன்னார் மீண்டும் திறப்பு – இராணுவத் தளபதி.

மன்னாரில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பட்டித்தோட்டம் மற்றும் பெரியகடை ஆகிய பகுதிகள் இன்று (12) மாலை 06 மணி தொடக்கம் மீண்டும் திறப்பு – இராணுவத் தளபதி.

Be the first to comment

Leave a Reply