மத்தளை விமான நிலைய ஊழியர்களுக்கு PCR பரிசோதனை மேற்கொள்ள தீர்மானம்

த்தளை சர்வதேச விமான நிலையத்தின் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் PCR  பரிசோதனையை முன்னெடுக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

Be the first to comment

Leave a Reply