பள்ளிவாசல்களில் பேணப்பட வேண்டிய அவசர கட்டுப்பாடுகள் குறித்து வக்பு சபை வழங்கும் ஆலோசனைகள்

நாட்டிலுள்ள அனைத்து பள்ளிவாசல்களின் நம்பிக்கையாளர்கள், பொறுப்பாளர்கள், பள்ளிவாசல்களில் பேணப்பட வேண்டிய அவசர கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகள் குறித்து, இலங்கை வக்பு சபை ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளது.06.10.2020 திகதியிடப்பட்ட DGHS/COVID-19/2020- 347 இலக்க சுகாதார அமைச்சின் சுற்றுநிருபம் மற்றும் கால வரையறைகளையொட்டி, இலங்கை வக்பு சபை பின்வருமாறு குறித்த தீர்மானங்களை எடுத்துள்ளது.1) எந்தவொரு குறித்த நேரத்திலும் 100 நபர்களுக்கு மேல் தொழக்கூடிய பள்ளிவாசல்களில் 50 நபர்கள் என்ற உச்ச வரம்புக்கு உட்பட்டவாறு ஐவேளைத் தொழுகைகளையும் ஜும்ஆத் தொழுகையையும் மாத்திரம் அனுமதித்தல்,2) 100 பேர்களை விட குறைந்த தொகையினர் தொழக்கூடிய பள்ளிவாசல்களில், அத்தொகையில் 50% ஐ மாத்திரமே அனுமதித்தல்,3) 50 பேர் அல்லது அதனை விடக் குறைந்த தொகையினரை எவ்வாறு தெரிவு செய்வது என்பதை, ஜமாஅத்தாருக்கு முன்கூட்டியே அறிவித்தல்,4) பள்ளிவாசலில் நுழையும் போது ஆட்களை அடையாளம் காணத் தேவையான விபரங்களைப் பதிவு செய்தல், கை கழுவுதல், எல்லா நேரங்களிலும் முகக்கவசம் (Mask) அணியுதல், ஒரு மீட்டர் இடைவெளி பேணுதல், சொந்த முஸல்லாவில் தொழுதல் உட்பட ஏனைய அனைத்து சுகாதார, மற்றும் காவல் துறையினரது வரையறைகள், கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் போன்றவற்றைக் கண்டிப்பாகப் பேணுதல்,5) மறு அறிவித்தல் வரை, மேற்குறித்த செயற்பாடுகள் தவிர்ந்த ஏனைய அனைத்து நடவடிக்கைகள், ஒன்றுகூடல்கள் இடைநிறுத்தப்படல்,6) மறு அறிவித்தல் வரை, வரையறுக்கப்பட்ட பகுதிகளாகப் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிவாசல்கள் தற்காலிகமாக மூடப்படல்,   மேலுள்ள 1, 2, 3, 4 ஆகிய வரையறைகளைப் பேணுவது சிரமம் அல்லது முடியாது எனக் கருதுகின்ற பள்ளிவாசல் நம்பிக்கையாளர்கள், பொறுப்புதாரிகள், ஐவேளைத் தொழுகை மற்றும் ஜும்ஆத் தொழுகை நடாத்துவதைத் தவிர்த்துக் கொள்ள முடியும்.   மேற்குறித்த பணிப்புரைகளைக் கண்டிப்பாக நிறைவேற்றத் தவறும் நம்பிக்கையாளர்கள் அல்லது பொறுப்புதாரிகளுக்கு எதிராக, வக்பு சட்டம் மற்றும் தனிமைப்படுத்தல் சட்டம் ஆகியவற்றின் கீழ் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.   இலங்கை வக்பு சபையின் பணிப்புரைக்கேற்ப, வக்பு சபை மற்றும் முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களப் பணிப்பாளர் ஏ.பீ.எம். அஷ்ரபினால் குறித்த ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Be the first to comment

Leave a Reply