அதிகரிக்கும் இடநெருக்கடி மாற்றப்படவுள்ள 1000 கைதிகள்

வெலிக்கடை சிறைச்சாலையில் ஏற்பட்டுள்ள இடநெருக்கடியை அடுத்து சுமார் 1,000 கைதிகள் புதிய போகம்பர சிறைக்கு மாற்றப்பட உள்ளனர்.

சிறைச்சாலை ஆணையர் (நிர்வாகம்) சந்தன ஏக்கநாயக்க இது தொடர்பாக தெரிவிக்கையில், நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள சிறைகளில் ஏற்படும் நெரிசல் காரணமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றார்.

வெலிக்கடை சிறைச்சாலையில் தற்போது சுமார் 3,000 கைதிகள் உள்ளனர்.

மேலும், கேகாலை சிறைச்சாலையிலுள்ள கைதிகள் பல்லேகேல சிறைக்கு மாற்றப்படவுள்ளனர்.

, தலுபோதா சிறைச்சாலை, ககாலை சிறைச்சாலை, கொழும்பு ரிமாண்ட் சிறை மற்றும் வெலிக்கடை சிறைச்சாலைகளில் உள்ள கைதிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதால் சமூக இடைவெளி ஒரு பிரச்சினையாக மாறியுள்ளது.

புதுப்பிக்கப்பட்டு வரும் பழைய போகம்பர சிறைச்சாலையும் கோவிட் -19 தொற்றுநோய் காரணமாக தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இருப்பினும், அருகிலேயே ஒரு புதிய சிறைச்சாலை கட்டப்பட்டுள்ளது, எனவே வெலிக்கடை சிறை கைதிகள் அதற்கு மாற்றப்படுவார்கள் என மேலும் அவர் தெரிவித்தார்.

Be the first to comment

Leave a Reply