பூமியில் பாய்ந்த பச்சை வண்ண ஒளிவெள்ளம்!

பின்லாந்து நாட்டில் முகம் காட்டிய துருவ ஒளி பார்வையாளர்களை பரவசத்தில் ஆழ்த்தியது.

ஆண்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட கால கட்டங்களில் மட்டும் துருவ பகுதிக்குள் நுழையும் சூரிய ஒளிக்கற்றைகளை, பூமியின் வாயு மண்டல துகள்கள் சிதறடிப்பதால் பச்சை வண்ண ஒளிவெள்ளம் பூமியில் பாயும்.

இந்த அபூர்வ காட்சி பின்லாந்து நாட்டின் ரவோன்மி நகரில் தெரிந்தது.

இந்நிலையில் வானெங்கும் பச்சை ஒளி வெள்ளம் பரவிக்கிடந்த காட்சியை கண்டு பார்வையாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

Be the first to comment

Leave a Reply