கொழும்பில் 12 மணிநேர நீர் வெட்டு.

கொழும்பு 10,11,12,13,14 மற்றும் 15 ஆகிய பகுதிகளில் 12 மணிநேர நீர் வெட்டு அமல்ப்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்தியாவசிய திருத்த பணிகள் காரணமாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகின்றது.

இன்று இரவு 10 மணி முதல் காலை 10 மணிவரையான காலப்பகுதிக்குள்ளேயே இவ்வாறு நீர் வெட்டு அமுல்படுத்தப்படும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Be the first to comment

Leave a Reply