அமைச்சு பதவியின் பின் தமிழ் மொழிக்கு நாமல் செய்த காரியம்!!!

விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக பெறுப்பேற்றதும் பெயர் பலகையில் “இளைஞர” என்று காணப்பட்ட பிழையினை உடனடியாக சரி செய்தார் .

1வது படம் திருத்தத்திற்கு முன்

Be the first to comment

Leave a Reply