செஞ்சோலையில் உயிரிழந்த ஒவ்வொரு மாணவியின் பெயரிலும் வகுப்பறை; முல்லைத்தீவில் நெகிழ வைத்த தனியார் கல்வி நிலையம்..!

Be the first to comment

Leave a Reply