மற்றுமொரு தேர்தல் முடிவுகள் இதோ

இம்முடிவுகள் இறுதியானவை அல்ல

தற்போதுவரை எண்ணிமுடிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை

நல்லூர்-61
🚲 1142
🏠 981
🖐 444
🐟 398
🎸 348
🥭 144
🐘 104

கோப்பாய்-38
🏠 1023
🖐 804
🚲 567
🐟 422
🎸 380

வட்டுக்கோட்டை- 11
🏠 907
🚲 668
🖐 614
🎸 460
🐟 302
🐘 142

காங்கேசன்துறை-13
🏠 671
🚲 572
🖐 538
🎸 430
🐟 384
☎️ 130
🐘- 0

யாழ்ப்பாணம்-68
🏠 1301
🎸 985
🚲 693
🖐 238
🐟 176
☎️ 133
🐘 34

யாழ்ப்பாணம்-69
🏠 1190
🎸 951
🚲 739
🖐 222
🐟 218

Be the first to comment

Leave a Reply