மற்றுமொரு தேர்தல் முடிவுகள் இதோ 14

ஒட்டுமொத்த தபால் மூல வாக்களிப்பு மட்டக்களப்பு மாவட்டம்:
TNA 1946
TMVP 1932
SLMC 1206
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள்: 8456
செல்லுபடியற்றவை: 406

Be the first to comment

Leave a Reply