பால்மா விலை அதிகரிக்கப்பட சாத்தியம் ..! மக்கள் அதிருப்தி..!

இறக்குமதி செய்யப்படும் பால்மா விலை அதிகரிக்கப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதற்கான கோரிக்கையை பாவனையாளர் அலுவல்கள் சபையிடம் இறக்குமதி நிறுவனங்கள் முன்வைத்துள்ளன.

இருப்பினும் இதற்கு இன்னும் அந்த சபை அனுமதி வழங்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

இதே வேளை இவ்வாறான விலை அதிகரிப்புக்கள், ஏற்கனவே பொருளாதார பாதிப்பை அனுபவிக்கும் மக்களுக்கு மிகப்பெரும் உளைச்சலை ஏற்படுத்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Be the first to comment

Leave a Reply