பாடசாலை ஆரம்பிக்கும் நேர ஒழுங்கு வெளியிடப்பட்டுள்ளது..!

எதிர்வரும் 29ம் திகதி முதல் பாடசாலைகளை 4 கட்டங்களாக மீள ஆரம்பிக்க கல்வி அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது.

இந் நிலையில் பாடசாலை நேரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது

அந்தவகையில்,

தரம் 3ம், 4ம் தரங்களுக்கு காலை 07:30 முதல் முற்பகல் 11:30 மணி வரையும் கற்றல் நடவடிக்கை இடம்பெறும்.

அதேபோல 5ம் தரத்துக்கு காலை 07:30 முதல் நண்பகல் 12 மணிவரையும்,6, 7, 8 மற்றும் 9ம் தரங்களுக்கு காலை 07:30 மணி தொடக்கம் பிற்பகல் 01:30 மணிவரையும் கல்வி நடவடிக்கைகள் இடம்பெறும்.

மேலும் 10, 11, 12 மற்றும் 13 ஆம் தரங்களுக்கு காலை 7:30 முதல் மாலை 3:30 மணி வரையும் கல்வி நடவடிக்கைள் இடம்பெறும் எனவும் கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

Be the first to comment

Leave a Reply