அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டு ஆதரவாளர்களை சங்கடப்படுத்திய மங்கள..!

ஓய்வு பெறுகிறார் மங்கள!

முன்னாள் அமைச்சர் மங்கள சமரவீர அரசியலில் இருந்து ஓய்வு பெறவுள்ளார்.

தனது விருப்பு இலக்கத்திற்கு வாக்களிக்க வேண்டாம் என்றும் அவர் இன்று அறிவித்துள்ளார்.

Be the first to comment

Leave a Reply